Read more about the article Agaia AS anerkjenner kompetanse og kunnskap til dyktige innvandrere som Fatih i samarbeid med JobbAsker
Lene Stavem, HR Leder, Agaia AS sammen med Mehmet Fatih

Agaia AS anerkjenner kompetanse og kunnskap til dyktige innvandrere som Fatih i samarbeid med JobbAsker

Samarbeid med JobbAsker og NAV er viktig for Agaia AS på flere måter. Lene Stavem, HR Leder, Agaia AS, forklarer, For det første kan det gi selskapet tilgang til en større og mer mangfoldig pool av potensielle kandidater som kan bidra med ulik kompetanse og erfaring. Dette kan bidra til økt innovasjon og kreativitet i virksomheten. Videre kan samarbeidet også bidra til å øke selskapets mangfold og inkludering av ulike grupper i samfunnet, som for eksempel innvandrere med høyere utdanning. Dette kan også ha en positiv effekt på selskapets omdømme, og bidra til å tiltrekke seg talenter som verdsetter mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Fortsett å leseAgaia AS anerkjenner kompetanse og kunnskap til dyktige innvandrere som Fatih i samarbeid med JobbAsker