You are currently viewing Samarbeid mellom Aibel og JobbAsker viser vei for inkludering i praksis
Hanne Forssell, fra Aibel AS med sin mentee fra JobbAsker mentorprogram, Taiana Kile, sammen med Prosjektleder for JobbAsker, Sudipa Chakraborty

Samarbeid mellom Aibel og JobbAsker viser vei for inkludering i praksis

JobbAsker Opportunity mentorprogram bygger bro mellom Aibel og kompetent arbeidssøker med flerkulturell bakgrunn i Asker.

Akkurat nå er det en kamp om de kvalifiserte ressursene i vår bransje. Man fort kan gå glipp av veldig gode kandidater som grunnet hull i CV lett faller utenfor normale ansettelsesprosesser. Tatiana søkte på en av våre utlyste stillinger, og ansettende leder vurderte henne til å være den beste kandidaten. Etter høstferien kunne vi derfor ønske henne velkommen som kollega i Aibel, sier Hanne Forssell, HR Manager, People Process Initiatives, Aibel AS.

Aibel AS i Asker

 

Vi opplever dessverre ofte at vi ikke klarer å ta imot kandidater på arbeidstrening grunnet kapasitet i organisasjonen. Vi ønsket derfor å teste ut mentoring via JobbAsker for å se om dette er en form som passer bedre for vårt Asker-kontor, utdyper Hanne.

Hanne er en av de 11 inspirerende og engasjerte mentorer for JobbAsker Opportunity, 2022, mentor og -støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning i samarbeid med NAV Asker og med støtte fra Viken Fylkeskommune. Hun er mentor til Tatiana Kile, Design Ingeniør med master i teknologi og med mer enn tre (3) års erfaring innen design.

 Vinn-vinn for JobbAsker og bedriften

Aibel AS er en av Norges største aktører innen serviceselskap innen olje-, gass- og havvindindustrien. Samarbeid med bedrifter er selve kjernen i JobbAsker-prosjektet. Og når store bedrifter som Aibel samarbeider med oss, utgjør det en stor forskjell for folk og samfunn i Asker. De blir også et fantastisk eksempel på inkludering i praksis, sier Sudipa Chakraborty, prosjektleder, JobbAsker.

 

God match mellom mentor og mentee:

En av de viktigste forutsetningene for JobbAsker mentorprogram er å skape en perfekt match mellom mentor og mentee. Tatiana er en av våre 11 andre kompetente og dyktige deltakere til årets mentorprogram.

«Under mine interaksjoner med Tatiana ble jeg sterkt imponert over hennes kompetanse og motivasjon for å komme tilbake til arbeidsmarkedet. Selv om hun var fleksibel og åpen for å prøve andre alternativer også, var hennes ingeniørbakgrunn noe jeg ønsket å satse på. Og vi er svært takknemlige til Hanne i Aibel for at hun sa ja til å være mentor for Tatiana gjennom mentorprogrammet JobbAsker. Og det er fantastisk at Tatiana etter ansettelsesprosess har fått fast stilling i Aibel. Det var absolutt en perfekt match fra dag én, la Sudipa til. I tillegg til ulike faglige samlinger har vi hatt grundige diskusjoner om stillinger, intervjusituasjoner og arbeidskultur med henne.

 

Hanne Forssell, fra Aibel AS sammen med sin mentee fra JobbAsker mentorprogram, Taiana Kile.

Hanne nikker enig, «Jeg har opplevd det å være mentor for Tatiana via JobbAsker som både utviklende og meningsfylt. Hun er utdannet ingeniør og hadde fra før en variert og relevant arbeidserfaring. Hun tar initiativ til å videreutvikle seg selv, og har blant annet benyttet jobbsøkeperioden til å sertifisere seg som prosjektleder. Vårt samarbeid handlet stort sett om jobbsøking og forberedelse til intervjuer. Hun var en sterk kandidat og jeg tvilte ikke på at hun skulle få en relevant jobb.»

Tatiana har startet i ny jobb som pakke ingeniør etter høstferie. Det er litt deilig å senke skuldrene og ikke stresse med jobbsøking. Jobbsøking er en fulltids jobb i seg selv, sier hun.

«Jeg har vært heldig med mentoren min og fikk masse oppmuntring fra Hanne. Det var viktig for meg å høre om at man er fortsatt en kvalifisert spesialist selv om man har stått uten jobb en stund. Mange begynner å miste selvtilliten når de får mange avslag. Hanne har hjulpet meg med intervjutrening og har gitt en del gode råd angående CVen og søknaden. Det har veldig fint å ha en person som hadde tro på meg og heiet på meg mens jeg var på intervju.»

Kobling mellom arbeidsgivere, NAV og arbeidssøkere

Det å være mentor er i seg selv en inspirerende oppgave som både gir læring til arbeidssøkeren, men også til mentoren. Jeg er takknemlig for at Aibel her viser at de tar samfunnsansvar og viser vei. Det er mangel på arbeidskraft i mange bransjer, men ikke på mennesker som kan arbeide, da trenger vi den tette koblingen mellom arbeidsgivere, NAV og arbeidssøkere, sier Jan Kåre Melsæther, Leder, NAV Asker»