Nyheter
JobbAsker OPPORTUNITY mentor og -støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning.

Bli mentor- du også!

JobbAsker OPPORTUNITY søker etter frivillige mentorer fra næringslivet som skal følge kandidatene gjennom hele jobbsøkerprosessen. Vi ønsker å komme i kontakt med personer med erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv som har stor interesse for å utvikle andre mennesker. Mentors oppgave blir å hjelpe kandidaten til å forstå arbeidsmiljøet, forventningene og kultur-kodene i arbeidslivet gjennom hele perioden.

Les mer »
Sudipa Chakraborty i samtale med Farzaneh Aghalo

Farzaneh Aghalo i samtale med JobbAsker

Vi lever i et Norge med en stadig økende andel innvandrere, og det er mange som av ulike årsaker har utfordringer for å komme videre. Gjennom denne samtalen ønsker vi å inspirere innvandrere at det er mulig å lykkes i Norge med internasjonal bakgrunn. Samtidig ønsker vi å synliggjøre kvinner og menn med innvandrerbakgrunn som er spesielt innflytelsesrike i norsk arbeids— og samfunnsliv.
I dag har vi Farzaneh Aghalo fra Sisters in Business.

Les mer »

Mentorprogram

JobbAsker OPPORTUNITY er et mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Programmet arrangeres av Asker Næringsforening og JobbAsker med støtte fra Viken fylkeskommune.

Les mer »