JobbAsker
OPPORTUNITY
vår 2022

Mentor-og støtteprogram for
innvandrere med høyere utdanning

Om programmet

JobbAsker OPPORTUNITY er et mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Mentorprogrammet er en viktig del av JobbAsker prosjekt, et treårig samskapingsprosjekt mellom Asker Kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten.

Askers befolkning består av 17% innvandrere. Mange av disse har høyere utdanning og lang erfaring fra sine hjemland. I tillegg har de internasjonal kompetanse og motivasjon til å tilpasse seg det norske arbeidslivet. Vi ønsker å skape forståelse hos arbeidsgivere for hvilken ressurs denne gruppen arbeidstakere er for virksomhetene. Ressurser som Norge ikke har råd til la stå ubenyttet på grunn av samfunnsøkonomiske og sosiale årsaker.

Forskning viser at selskap som investerer i mangfold får uttelling på mange nivå: i resultatrapporter, medarbeiderundersøkelser og i kampen om de beste nye medarbeiderne. Det er med andre ord svært verdifullt å skape et godt arbeidsmiljø preget av mangfold.

Mål

Gjennom deltakelse i det halvårige programmet skal utvalgte kandidater gjøres enda bedre rustet til å bli innlemmet i arbeidslivet gjennom deltakelse i fagsamlinger, nettverksbygging og mentoring. På fagsamlingene vil de blant annet få innføring i formelle og uformelle koder i norsk arbeidsliv, kulturforståelse, søknads- og intervjusituasjoner og andre relevante tema.

Hver kandidat får tildelt en mentor med erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Mentors oppgave blir å hjelpe kandidaten til å forstå arbeidsmiljøet, forventningene og kulturkodene i arbeidslivet gjennom hele perioden.

Deltakere

Det vil bli iverksatt en søknadsprosess og en intervjurunde for å finne 12 kvalifiserte deltakere til det halvårige programmet. Samtlige må ha utdannelse som er godkjent av NOKUT, med minst en bachelorgrad eller tilsvarende etterutdanning, oppholds- og arbeidstillatelse i Norge og minimum B1 norsk. Engelskkunnskaper er en fordel, men ikke betingelse.

Krav til deg som søker:

  • du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor/Master studier
  • du har utdannelse som er godkjent av NOKUT
  • du har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  • minimum B1 nivå i norsk
Mentorer

Vi vil knytte til oss mentorer med lang erfaring fra norsk og internasjonalt arbeidsliv. Hver deltaker vil få tildelt en mentor.  Mentorene må ha et brennende ønske og evne til å utvikle andre mennesker, ha relevant bransje- eller organisasjonskunnskap, kompetanse og ferdigheter. Det vil bli arrangert informasjonsmøter og opplæring av mentorer i forbindelse med programmet.

Kursinnhold – deltakere

Program varer i seks måneder. Deltakerne vil blant annet få opplæring i LinkedIn, utarbeidelse av CV og søknader, intervjutrening, kulturforståelse, koder i norsk arbeidsliv med mer. Kurset vil bli gjennomført i samarbeid med profesjonelle aktører/foredragsholdere med relevant erfaring fra liknende opplæring.

Ønsker du å søke på JobbAsker OPPORTUNITY som deltaker?

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Sudipa Chakraborty, Project Lead, JobbAsker, Asker Kommune

Kontakt:

Sudipa Chakraborty
Prosjektleder
JobbAsker
Epost: post@jobbasker.no

Et samarbeid mellom

JobbAsker er et samskapingsprosjekt mellom Asker kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten i Asker kommune.