You are currently viewing JobbAsker – en fin vei til motivasjon og jobb

JobbAsker – en fin vei til motivasjon og jobb

Ordfører Lene Conradi delte ut diplomer til alle deltakerne ved avslutningen av mentorprogrammet i 2021. Målet med programmet var å få deltakernes jobbmotivasjon tilbake og gjøre dem bedre rustet til å delta i arbeidslivet. Foto: Inger Johanne Reime/ Digit Media Norge AS.

Kilde: Asker magasinet. Sist oppdatert: 12.05.2022

 

– JobbAsker ga meg den respekten jeg fortjener som ingeniør. For første gang her i Norge har jeg erfart at folk snakker til meg som likeverdig, som ingeniør.

Hun er en av ni kandidater fra JobbAsker Opportunity som allerede har funnet spennende muligheter innen sitt felt. Fra mars 2022 startet hun i sin første jobb i en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter.

Mangfold

Gruppen på elleve kandidater var mangfoldig på alle måter – utdanning, bakgrunn, kultur, mål, kompetanse og personligheter, forteller Sudipa Chakraborty.

– Vi hadde en arkitekt, hydrolog, geofysikker, IT-ingeniør, sosiolog og HR-medarbeider. I tillegg til opplæring gjennom fagsamlinger, fikk hver kandidat tildelt en mentor med erfaring fra næringslivet.

Da vi lanserte JobbAsker Opportunity i mai i fjor, hadde vi en stor oppgave foran oss. Tiden var krevende. Arbeidsmarkedet ble herjet av korona. De fleste av deltakerne i JobbAsker Opportunity hadde hatt lange pauser i karrieren sin. Noen hadde vært hjemmeværende i mer enn fem år, og mange jobbavvisninger hadde ødelagt motivasjonen deres.

Inkludert

– JobbAsker Opportunity har vært med på å skape et rausere og mer inkluderende samfunn, med plass til alle. Vi er ekstremt takknemlige for det fantastiske samarbeidet med alle våre mentorer, samarbeidspartnere og kursholdere. Gnisten i øynene til kandidatene er tilbake. Endelig føler de seg inkludert på stedet de har bestemt seg for å kalle sitt hjem, sier Sudipa Chakraborty.

 

JobbAsker Opportunity er et mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning – en viktig del av et treårig samskapingsprosjekt mellom kommunen, NAV, Asker Næringsforening og frivilligheten.  Mentorprogrammet har fått støtte fra Viken fylkeskommune.