Hvordan kan du samarbeide med oss?
Som AMBASSADØR for JobbAsker vil vi be deg om å
Skape bevissthet om JobbAsker på nettverksarrangementer

Humanisere merkevaren vår, snakke positivt om JobbAsker og skape bevissthet om arbeidet vi gjør, våre mål og aktiviteter på nettverksarenaer som konferanser, frokostmøter og andre arrangementer.

Forstørre vår rekkevidde på sosiale medier

Engasjere seg positivt med innholdet vårt på sosiale medier: like, dele og legge igjen kommentarer.

Utnytt ditt personlige merke og innflytelse: blogg, sosiale medier eller LinkedIn for å snakke om din erfaring med JobbAsker og øke merkevareengasjement og interaksjon for JobbAsker.

Bygge broer med relevante partnere og sponsorer

Utstråle en positiv energi og tiltrekke seg andre likesinnede mennesker til å bli samarbeidspartnere for JobbAsker.

Som SAMARBEIDSPARTNER for JobbAsker vil vi be deg om å
Støtte/Champion JobbAsker i din bedrift og utenfor

Påvirke ledelse og beslutningstakere til å fremme/promotere mangfold og inkludering på arbeidsplassen din.

Fungere som broer mellom prosjektet, næringslivet og beslutningsgrupper på strategisk nivå.

Samarbeide med JobbAsker om ansettelse, praksisplass og mentorskap

Å være åpne til å inkludere/ansette relevante og kompetente JobbAskerkandidater som intern, praktikanter eller ansatte.

Fremføre inspirerende og innsiktsfulle ledere/medarbeidere fra din bedrift som mentorer i vårt JobbAsker Mentor-Trainee
program.

Sponse/være sponsor for våre arrangementer

Å være sponsor for arrangementer og eventer arrangert av JobbAsker.

Delta på arrangementer og programmer arrangert av JobbAsker.