You are currently viewing Bli mentor- du også!

Bli mentor- du også!

Vil du bli mentor?

JobbAsker OPPORTUNITY er et mentor -og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass. Mentorprogrammet er en viktig del av JobbAsker prosjekt, et treårig samskapingsprosjekt mellom Asker Kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten.

Nå søker vi etter frivillige mentorer fra næringslivet som skal følge kandidatene gjennom hele jobbsøkerprosessen. Vi ønsker å komme i kontakt med personer med erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv som har stor interesse for å utvikle andre mennesker. Mentors oppgave blir å hjelpe kandidaten til å forstå arbeidsmiljøet, forventningene og kultur-kodene i arbeidslivet gjennom hele perioden.

Hva forventes av deg som mentor

 • Hjelpe mentee til å forstå formelle og uformelle koder og regler i norsk næringsliv
 • Ha en viss forståelse for og kunnskap om andre kulturer
 • Ha evne til å lytte, vise respekt og motivere
 • Ha et nettverk og bransjekunnskap som passer for mentee
 • Være en sparringpartner og tilgjengelig ved behov
 • Avsette tid til møter minst en gang i måneden

Hva kan det å bli mentor gi deg?

 • Som mentor kan du gjøre en forskjell for et annet menneske ved bare å dele dine erfaringer og kunnskap samt å oppleve gleden
  ved å se at vedkommende lykkes
 • Det å være mentor for en person fra en annen kultur kan gi deg økt kunnskap om mangfold og mangfoldledelse – en kunnskap
  som kan komme godt med i en verden der globalisering bringer mennesker stadig tettere sammen
 • Du kan bli kjent med en person som har interesse for – og andre erfaringer – fra samme bransje og fagfelt som deg selv.
 • Din horisont utvides gjennom det å bli kjent med noen fra en annen kultur og som kanskje ser ting på en annen måte enn deg
 • Du synliggjør ditt og din bedrifts sosiale samfunnsansvar og omdømme.

Omfang og møteplan:

 • Prosjektet starter opp i juni og avsluttes i desember 2022 (pause i juli).
 • Det skal legges opp til møter minst en gang pr måned i prosjektperioden mellom mentee og mentor.
 • Det første møte holdes i forbindelse med en introduksjonssamling. I dette møtet blir mentee og mentor kjent med hverandre, avklarer gjensidige forventninger og lager en møteplan for perioden. Utover fremmøte på introduksjonssamlinger, deltar ikke mentorene på fagsamlingene.
 • Det anmodes om at mentorene møter på avslutningssamlingen.

Gi ditt eget liv og karriere en ny dimensjon og kanskje en ny retning. Bli mentor, du også!

Har du spørsmål om mentoring eller kandidatenes kompetanse, ikke nøl med å kontakte:

Sudipa Chakraborty, Prosjektleder, JobbAsker, Asker Kommune

Sudipa Chakraborty, Prosjektleder, JobbAsker

Telefon: 48 09 32 3. Epost adresse: sudipa.chakraborty@nav.no

www.jobbasker.no