You are currently viewing Agaia AS anerkjenner kompetanse og kunnskap til dyktige innvandrere som Fatih i samarbeid med JobbAsker
Lene Stavem, HR Leder, Agaia AS sammen med Mehmet Fatih

Agaia AS anerkjenner kompetanse og kunnskap til dyktige innvandrere som Fatih i samarbeid med JobbAsker

Mehmet Fatih Dasci har startet som ingeniørpraktikant i Agaia AS. Han er sivilingeniør med mer enn syv års erfaring fra Tyrkia. Han var en av de 11 kompetente kandidatene på mentorprogrammet JobbAsker Opportunity for innvandrere med høyere utdanning i 2022. Som ingeniør var det en stor utfordring for ham å finne en relevant jobbmulighet for ham etter at han flyttet til Norge. Gjennom mentorprogrammet JobbAsker Opportunity har Fatih fått muligheten til å bruke sin kompetanse i Agaia AS.

JobbAsker har vært en verdifull ressurs for høyere utdannede innvandrere som meg som ønsker å finne en relevant jobb i det norske arbeidsmarkedet. En av de viktigste fordelene med JobbAsker mentorprogram er at dette bidrar til inkludering og mangfold i det norske arbeidslivet ved å hjelpe høyere utdannede innvandrere å bruke egenskapene som ressurser for arbeidslivet. Det betyr at programmet hjelper oss med å identifisere våre styrker og kompetanse, og gir oss verktøyene vi trenger for å selge oss inn til arbeidsgivere,» sier Fatih.

JobbAsker Opportunity mentorprogram 2022 kandidater sammen med Prosjektleder, JobbAsker, Sudipa Chakraborty

Samarbeid med JobbAsker og NAV er viktig for Agaia AS på flere måter. Lene Stavem, HR Leder, Agaia AS, forklarer,

For det første kan det gi selskapet tilgang til en større og mer mangfoldig pool av potensielle kandidater som kan bidra med ulik kompetanse og erfaring. Dette kan bidra til økt innovasjon og kreativitet i virksomheten. Videre kan samarbeidet også bidra til å øke selskapets mangfold og inkludering av ulike grupper i samfunnet, som for eksempel innvandrere med høyere utdanning. Dette kan også ha en positiv effekt på selskapets omdømme, og bidra til å tiltrekke seg talenter som verdsetter mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Som mentor har Tone Forssell Solsrud, Administrasjonssjef, Veas, vært en viktig støtte for Fatih gjennom hele prosessen.

Tone Forssell Solsrud, Administrasjonssjef, Veas, med sin mentee Mehmet Fatih

Jeg delte min erfaring med forskjellige bransjer som har jobbet i og anbefalte kurs og andre lignende tiltak for at kompetansen til Fatih skulle være oppdatert og interessant for norske arbeidsgivere. Jeg brukte mitt nettverk i et forsøk på å skaffe relevant arbeidspraksis,» legger hun til.

Sudipa Chakraborty, Prosjektleder, JobbAsker, tilføyer,

-Gjennom årene har vi lært at arbeidsgivere ofte er skeptiske til den kompetansen ingeniører med innvandrerbakgrunn kommer med. Dessuten blir det vanskelig for dem å verifisere den utenlandske utdanningen og erfaringen disse kandidatene kommer med. Vi er takknemlige for Tones mentorskap og Agaia AS sitt engasjement for å inkludere noen så kompetente som Fatih i Agaia AS.

Det er viktig å anerkjenne kompetanse og kunnskap til dyktige innvandrere/ingeniører med høyere utdanning. Dette kan bidra til å øke mangfoldet i Agaia og gir selskapet muligheten til kompetanse som ellers ville vært utilgjengelig. Det kan også være med på å gi innvandrere en følelse av å bli verdsatt og inkludert, og dermed bidra til å øke trivselen og motivasjonen blant de ansatte,» Lene legger til.

Det betyr mye for Fatih for å starte i en relevant rolle i Agaia AS. Han er takknemlig at han får muligheten til å bruke sin kompetanse og erfaring fra hjemlandet sitt, samtidig som han kan lære nye ferdigheter og tilpasse seg den norske arbeidskulturen.

-Når det gjelder å inkludere en dyktig kandidat som Fatih, er det viktig å sørge for at vedkommende får tilstrekkelig støtte og veiledning for å kunne tilpasse seg arbeidsmiljøet og utføre jobben på en best mulig måte. Dette inkludere å tilby opplæring, mentorordninger eller annen form for støtte og oppfølging,» forklarer Lene.

-Agaia AS har et sterkt fokus på inkludering og mangfold, og dette er en av grunnene til at jeg trives så godt her, sier Fatih.  Fra første dag har han følt seg inkludert og velkommen i teamet, og det har vært tydelig at mangfold er en verdsatt ressurs i selskapet. Agaia har ansatte fra mange forskjellige land, med ulike kulturelle bakgrunner og livserfaringer, og dette skaper en rik og spennende arbeidskultur.

Som en person med innvandrerbakgrunn har det vært viktig for meg å jobbe i et selskap som verdsetter mangfold og inkludering. Det gir meg trygghet og tillit til at min kompetanse og erfaring blir verdsatt, uavhengig av min bakgrunn. Samtidig gir det meg muligheten til å lære fra mine kollegaer, som har forskjellige perspektiver og erfaringer enn meg,» sier Fatih.